- دوراظهاري صادرات

- دوراظهاري واردات

 - دريافت الكترونيك مانيفست

- دريافت الكترونيك قبض انبار و مديريت آن

 - كنترل الكترونيكي بدهي‌ها

- انجام امور احراز هويت توسط سامانه

 - تعيين اتوماتيك و هوشمند كارشناس

- سلكتيويتي مسير اظهارنامه

 مسير سبز- مسير زرد- مسير قرمز

- دريافت مجوزهاي لازم به‌صورت الكترونيك

 - صندور پروانه (برگ سبز) الكترونيكي

- توزين هوشمند

 - دريافت بيجك الكترونيك از انبارها

- سلكتيويتي درب خروج

 - سامانه جامع بازبيني 

- دوراظهاري ترانزيت

 - پلمپ الكترونيكي

- ارسال و دريافت اطلاعات به‌صورت الكترونيكي بين گمرك مبدأ و مقصد

 -تير الكترونيكي(E-TIR)

- سامانه هوشمند بيمه

 - سامانه بايگاني ديجيتال اسناد

- سامانه پيامك استعلام پته عبور

- كنترل ورود و خروج خودروها به‌صورت هوشمند

- گزارشات آنلاين مديريتي

 - اعمال بخشنامه‌ها و مقررات به‌صورت الكترونيكي

ارزيابي عملكرد گمركات سراسر كشور با مدل پي ام سي(PMC)

سامانه آنلاين ارزش

سامانه همراه گمرك

پرداخت اينترنتي 

طرح كارشناسي مجازي

 سامانه ثبت و دريافت شماره شناسه گوشي‌هاي وارداتي (IMEI) در گمرك 

صدور كارت الكترونيكي كارگزاران گمركي

وكالت‌نامه رسمي الكترونيكي 

 

شرح سرفصل ها در ادامه مطلب 

 

 

منبع : ترخیص کالا از گمرک بازرگان |الكترونيكي شدن 34 عمليات گمركي
برچسب ها : الكترونيكي ,سامانه ,دريافت ,به‌صورت ,هوشمند ,الكترونيك ,به‌صورت الكترونيكي ,دريافت الكترونيك