باسلام و احترام


به پيوست تصوير نامه شماره 1004/بط/203/6328مورخ 22/1/95 مديرعامل محترم شركت صنايع الكترونيك ايران (وابسته به وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح ) مبني برمعرفي آقاي حسين مرداني فرزند نعمت الله دارنده كد ملي 4579341244بعنوان نماينده مجاز جهت ترخيص كالاهاي صادراتي در طي سال 1394 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعايت ساير مقررات و مفاد مندرج در نامه مورد اشاره ارسال مي گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه نيز ابلاغ نمايند.


رونوشت :
1- شركت صنايع الكترونيك ايران (وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح ) جهت اطلاع


تصويرها

تصوير

منبع : ترخیص کالا از گمرک بازرگان |معرفي نماينده جهت ترخيص كالاهاي صادراتي
برچسب ها : نيروهاي مسلح ,ترخيص كالاهاي ,كالاهاي صادراتي ,وپشتيباني نيروهاي ,دفاع وپشتيباني ,ترخيص كالاهاي صادراتي ,دفاع وپشتيباني نيروهاي ,صنايع الكتر